Bělorusko: Divadlo v exilu
Divadelní svět Brno a CED
neděle 29.05.2022
21:30
Provázek.sál


Žánr: Debaty

Vstup zdarma

Diskuze s režisérem divadelní skupiny Kupalaŭcy Ramanem Padaliakem, členy hereckého souboru, ředitelem Centra experimentálního divadla Miroslavem Oščatkou, zakladatelem Ambasády nezávislé běloruské kultury v Brně, a jejím ambasadorem, překladatelem Sjarhejem Smatryčenkem, který již řadu let výrazně napomáhá vzájemnému poznání české a běloruské kultury.

Nezávislá divadelní skupina Kupalaŭcy vznikla ze souboru Yanka Kupała, nejstarší divadelní instituce v Bělorusku. V roce 2020 mělo divadlo oslavit 100. výročí založení, místo toho ale jeho soubor 26. srpna 2020 odešel, v solidaritě s Bělorusy, kteří pokojně protestovali proti zmanipulovaným volbám a policejnímu násilí. Dnes jsou Kupalaŭcy jako nezávislý divadelní soubor otevřeni mezinárodní spolupráci, hostování na festivalech a od srpna 2020 vyvíjejí také divadelní představení pro online formáty. „Vždy jsme stáli při našem lidu a můžeme se hrdě nazývat národním divadlem. Nyní jsme však také svobodným divadlem,“ říká režisér Raman Padaliaka.

Festival DSB 2022 sleduje dění v Bělorusku, kde lidé navzdory rozsáhlému zatýkání, věznění, tvrdým represím a zastrašování vytrvale bojují za spravedlivé volby, svobodu a demokracii. Pozváním inscenací Woyzeck a Sarmatia, jakož i přípravou dalšího doprovodného programu, se festival připojuje k iniciativě Centra experimentálního divadla, které k 17. listopadu 2020 zřídilo v Brně Ambasádu nezávislé běloruské kultury, jež je v současné době v Bělorusku potlačována.

„Shodli jsme se, že ze všeho nejvíce je třeba v delším časovém horizontu průběžně a důsledně informovat širokou veřejnost o tom, co se děje v Bělorusku. Lidé ve střední a v západní Evropě toho o této zemi vědí bohužel jen velmi málo – jsme přesvědčeni, že nezávislá běloruská kultura a celkový kontext současného dění v Bělorusku je nyní třeba mnohem zřetelněji dostat do veřejného prostoru. Nejsme politici, jsme umělci. Věříme však v sílu kultury a v její schopnost získat lidi pro dobrou věc. Byla to koneckonců právě divadla, umělci a studenti, kdo se stal nakonec hybatelem demokratických změn v naší zemi,“ říká ředitel Centra experimentálního divadla Miroslav Oščatka.