#1 – Doporučení od studentů divadelních fakult

Antigona je představení, ve kterém se diváci mohou podívat na příběh Sofoklovy tragédie novou perspektivou. Inscenace vznikla v rámci Divadla ALDENTE, pro které je typická forma actor-specific. Výsledná realizace je ovlivněná specifickými potřebami herců, v tomto případě herců s Downovým postižením. V rámci Divadelního světa můžete Antigonu zhlédnout 27. května v 20:00 ve Studiu Marta…