#4 – FESTIVAL: DEN PRVNÍ – 24. 5. 2022

Našemu festivalu předchází prolog, takže fakticky začal dříve než včera, 24. 5., ale přece jen: oficiální program je oficiální program. Podívejte se tedy na fotky z událostí prvního oficiálního festivalového dne. Mohli jste vidět: Činoherní studio Ústí nad Labem ANTIGONA (FUCK YOU, DADDY!), Městské divadlo Zlín (PÝCHA A PŘEDSUDEK), Divadlo Radost (HAMLET ON THE ROAD), Kibbutz Contemporary Dance Company (AZYL), Koncert balkánských divočáků Oranžáda…

#3 – Zkáza totálního myšlení / recenze

Statistika říká, že většina lidí při četbě knih přeskakuje prology. Prologu festivalu Divadelní svět Brno by ale měla být věnována velká pozornost. Dne 20. května 2022 se v rámci „předmluvy“ Divadelního světa odehrála v Industře inscenace Divadla na cucky Zkáza totálního myšlení, která by si dle mého názoru zasloužila být zařazena do hlavní stati festivalu. Režisérka Júlia Rázusová se při tvorbě inscenace inspirovala rozhovory s Marguerite Durasovou zaznamenanými v díle Hmatatelný život v překladu Anny Kareninové.

#2 – Smrti a sny Evy Tálské / recenze

S divadelní režisérkou Evou Tálskou jsem se nikdy naživo nesetkala. Znala jsem ji pouze z vyprávění mých kolegů a kolegyň z Katedry divadelních studií v Brně, protože mnozí z nich prošli památným Studiem Dům. Chápala jsem tuto divadelní zkušenost vždy jako výsostně ukotvenou v Brně, jako určité specifikum patřící k Divadlu Husa na provázku, které pro mě – zlínskou rodačku – vždycky zůstávalo zahaleno v tom přiznaně divadelním dýmu. Pamatuji si, že na den, kdy přišla zpráva o úmrtí Evy Tálské, jsem měla zakoupenou vstupenku na Cirkus Abrafrk v režii Anny Davidové v Divadle Husa na provázku…

#1 – Doporučení od studentů divadelních fakult

Antigona je představení, ve kterém se diváci mohou podívat na příběh Sofoklovy tragédie novou perspektivou. Inscenace vznikla v rámci Divadla ALDENTE, pro které je typická forma actor-specific. Výsledná realizace je ovlivněná specifickými potřebami herců, v tomto případě herců s Downovým postižením. V rámci Divadelního světa můžete Antigonu zhlédnout 27. května v 20:00 ve Studiu Marta…